Aura energetika

Privatnost

Napisali smo ovu izjavu o zaštiti podataka (verzija 19.01.2022-111921361) kako bismo vam objasnili u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i primjenjivim nacionalnim zakonima koje ćemo osobne podatke (ukratko) mi kao voditelji obrade - i izvršitelji obrade koje smo naručili mi (npr. pružatelji usluga) - obrađivati u budućnosti i koje zakonite opcije imate. Pojmovi koji se koriste trebaju se shvatiti kao rodno neutralni.
Ukratko: Sveobuhvatno vas obavještavamo o podacima koje obrađujemo o vama.

Izjave o privatnosti obično zvuče vrlo tehnički i koriste pravne izraze. S druge strane, ova politika privatnosti ima za cilj opisati vam najvažnije stvari što je jednostavnije i transparentnije moguće. Što se tiče transparentnosti, tehnički pojmovi objašnjavaju se na način prilagođen čitateljima, nude se poveznice na daljnje informacije i koriste se grafike . Stoga jasnim i jednostavnim jezikom obavještavamo da osobne podatke obrađujemo samo u kontekstu naših poslovnih aktivnosti ako nam je dana odgovarajuća pravna osnova. To sigurno nije moguće ako napravite najsažetija, nejasna i pravno-tehnička objašnjenja moguća, jer su često standardna na Internetu kada je u pitanju zaštita podataka. Nadam se da će vam sljedeća objašnjenja biti zanimljiva i informativna i možda postoji jedna ili druga informacija koju još niste znali.
Ako i dalje imate bilo kakvih pitanja, obratite se dolje navedenom odgovornom tijelu ili u otisku, slijedite postojeće veze i pogledajte dodatne informacije na web-lokacijama trećih strana. Naravno, u otisku ćete pronaći i naše kontakt podatke.

Ova politika privatnosti primjenjuje se na sve osobne podatke koje obrađujemo u tvrtki i na sve osobne podatke koje obrađujemo tvrtke koje smo naručili mi (izvršitelji obrade). Pod osobnim podacima mislimo na podatke u smislu čl. 4 br. 1 GDPR-a, kao što su ime, adresa e-pošte i poštanska adresa osobe. Obrada osobnih podataka osigurava da možemo ponuditi i naplatiti naše usluge i proizvode, bilo na mreži ili izvan njega. Opseg ovih Pravila o privatnosti uključuje:

 • sve online prisutnosti (web stranice, internetske trgovine) kojima upravljamo
 • Nastupi na društvenim mrežama i komunikacija putem e-pošte
 • mobilne aplikacije za pametne telefone i druge uređaje

Ukratko: Izjava o zaštiti podataka primjenjuje se na sva područja u kojima se osobni podaci obrađuju strukturirano u društvu putem gore navedenih kanala. Ako stupimo u pravne odnose s vama izvan ovih kanala, obavijestit ćemo vas odvojeno ako je potrebno.

U sljedećoj izjavi o zaštiti podataka pružamo vam transparentne informacije o zakonskim načelima i propisima, odnosno pravnim osnovama Opće uredbe o zaštiti podataka, koje nam omogućuju obradu osobnih podataka.
Što se tiče prava EU-a, Sud se poziva na UREDBU (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. travnja 2016. Naravno, ovu Opću uredbu EU-a o zaštiti podataka možete pročitati na internetu na EUR-Lexu, pristup pravu EU-a, u skladu s https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 .

Vaše podatke obrađujemo samo ako se primjenjuje barem jedan od sljedećih uvjeta:

 1. Privola (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR): Dali ste nam svoj pristanak za obradu podataka u određenu svrhu. Primjer bi bila pohrana unesenih podataka obrasca kontakta.
 2. Ugovor (članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR): Kako bismo s vama ispunili ugovor ili predugovorne obveze, obrađujemo vaše podatke. Na primjer, ako s vama sklopimo kupoprodajni ugovor, unaprijed su nam potrebni osobni podaci.
 3. Zakonska obveza (članak 6. stavak 1. točka (c) GDPR): Ako podliježemo zakonskoj obvezi, obrađujemo vaše podatke. Na primjer, zakonski smo obvezni voditi račune za računovodstvo. Oni obično sadrže osobne podatke.
 4. Legitimni interesi (članak 6. stavak 1. (f) GDPR): U slučaju legitimnih interesa koji ne ograničavaju vaša temeljna prava, zadržavamo pravo obrade osobnih podataka. Na primjer, moramo obraditi određene podatke kako bismo sigurno i ekonomski učinkovito upravljali našom web stranicom. Stoga je ta obrada legitiman interes.

Kod nas se obično ne javljaju drugi uvjeti poput percepcije snimki u javnom interesu i izvršavanja službenih ovlasti kao i zaštite vitalnih interesa. Ako bi takva pravna osnova trebala biti relevantna, ona će biti navedena na odgovarajućem mjestu.

Osim Uredbe EU-a, primjenjuju se i nacionalni zakoni:

 • U Austriji je to Savezni zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka (Zakon o zaštiti podataka) ili skraćeno FADP.
 • U Njemačkoj se primjenjuje Savezni zakon o zaštiti podataka ili skraćeno BDSG.

Ako se primjenjuju drugi regionalni ili nacionalni zakoni, obavijestit ćemo vas u sljedećim odjeljcima.

Ako imate bilo kakvih pitanja o zaštiti podataka, podatke za kontakt odgovorne osobe ili tijela pronaći ćete u nastavku:
AURA ENERGETIKA
Dr. Christa Brugger
Donji dom 38
A-9871 Seeboden

Ovlaštena za zastupanje: dr. Christa Brugger 
E-pošta: brugger@auraenergetik.com
Telefon: Office: +436765112412
Privatno: +436763185286
Otisak: Auraenergetik.de/Impressum

Činjenica da osobne podatke pohranjujemo samo onoliko dugo koliko je apsolutno potrebno za pružanje naših usluga i proizvoda opći je kriterij za nas. To znači da osobne podatke brišemo čim razlog obrade podataka više ne postoji. U nekim slučajevima zakonski smo obvezni pohraniti određene podatke čak i nakon što izvorna svrha prestane postojati, na primjer u računovodstvene svrhe.

Ako želite da se vaši podaci izbrišu ili ako opozovete privolu za obradu podataka, podaci će se izbrisati u najkraćem mogućem roku i u mjeri u kojoj ne postoji obveza pohrane.

Obavijestit ćemo vas o specifičnom trajanju odgovarajuće obrade podataka u nastavku, ako imamo dodatne informacije o tome.

U skladu s člankom 13. GDPR-a imate sljedeća prava osigurati pravednu i transparentnu obradu podataka:

 • Prema članku 15 GDPR-u, imate pravo na informacije o tome obrađujemo li vaše podatke. Ako je to slučaj, imate pravo primiti kopiju podataka i dobiti sljedeće informacije:
  • svrha za koju provodimo obradu;
  • kategorije, odnosno vrste podataka koji se obrađuju;
  • tko prima te podatke i, ako se podaci prenose u treće zemlje, kako se može jamčiti sigurnost;
  • koliko dugo će se podaci pohranjivati;
  • postojanje prava na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade i pravo na prigovor na obradu;
  • da se možete žaliti nadzornom tijelu (poveznice na ta tijela možete pronaći u nastavku);
  • podrijetlo podataka, ako ih nismo prikupili od vas;
  • provodi li se profiliranje, odnosno ocjenjuju li se podaci automatski kako bi se dobio vaš osobni profil.
 • Prema članku 16 GDPR, imate pravo na ispravljanje podataka, što znači da moramo ispraviti podatke ako nađete pogreške.
 • Prema članku 17 GDPR-u, imate pravo na brisanje ("pravo na zaborav"), što konkretno znači da možete zatražiti brisanje svojih podataka.
 • Prema članku 18 GDPR, imate pravo na ograničenje obrade, što znači da možemo pohraniti samo podatke, ali ih više ne koristimo.
 • Prema članku 19 GDPR-u, imate pravo na prenosivost podataka, što znači da ćemo vam na zahtjev pružiti vaše podatke u zajedničkom formatu.
 • Prema članku 21. GDPR-u imate pravo prigovora, što podrazumijeva promjenu u obradi nakon izvršenja.
  • Ako se obrada vaših podataka temelji na članku 6. stavku 1. točka (e) (javni interes, izvršavanje službene ovlasti) ili članku 6. stavku 1. (f) (legitimni interes), možete se usprotiviti obradi. Zatim ćemo u najkraćem mogućem roku provjeriti možemo li zakonski udovoljiti ovom prigovoru.
  • Ako se podaci koriste u svrhe izravnog marketinga, u bilo kojem trenutku možete se usprotiviti ovoj vrsti obrade podataka. Nakon toga više ne smijemo koristiti vaše podatke za izravni marketing.
  • Ako se podaci koriste za provođenje profiliranja, možete se usprotiviti ovoj vrsti obrade podataka u bilo kojem trenutku. Nakon toga više ne možemo koristiti vaše podatke za profiliranje.
 • U skladu s člankom 22. GDPR-a možda imate pravo ne podlijegati odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi (npr. profiliranje).

Ukratko: Imate prava - ne ustručavajte se kontaktirati gore navedeno odgovorno tijelo!

Ako smatrate da obrada vaših podataka krši zakon o zaštiti podataka ili su vaši zahtjevi za zaštitu podataka povrijeđeni na bilo koji drugi način, možete se žaliti nadzornom tijelu. Za Austriju je to tijelo za zaštitu podataka, čija se web stranica može pronaći pod https://www.dsb.gv.at/ . U Njemačkoj postoji službenik za zaštitu podataka za svaku saveznu državu. Za dodatne informacije možete se obratiti Saveznom povjereniku za zaštitu podataka i slobodu informiranja (BfDI ). Sljedeće lokalno tijelo za zaštitu podataka odgovorno je za našu tvrtku:

Austrijsko tijelo za zaštitu podataka

Glava: Voli. Dr. Andrea Jelinek
Adresa:
Barichgasse 40-42, 1030 Beč
Telefon:
+43 1 52 152-0
Adresa e-pošte:
dsb@dsb.gv.at
Web-mjesto:
https://www.dsb.gv.at/

Sažetak komunikacije
Ispitanici: svatko tko komunicira s nama telefonom, e-mailom ili internetskim obrascem
Obrađeni podaci: npr. telefonski broj, ime, adresa e-pošte, uneseni podaci obrasca. Više detalja možete pronaći u korištenoj vrsti kontakta
Purpose: Abwicklung der Kommunikation mit Kunden, Geschäftspartnern usw.
Razdoblje skladištenja: Trajanje poslovnog slučaja i zakonski propisi
1 lit. GDPR (pristanak), čl. 6. stavak 1 lit. b GDPR (ugovor), čl. 6. stavak 1 lit. f GDPR (legitimni interesi)

Ako nas kontaktirate i komunicirate telefonom, e-mailom ili online obrascem, osobni podaci mogu se obrađivati.

Podaci će se obrađivati za obradu i obradu vašeg pitanja i povezane poslovne transakcije. Podaci će se čuvati onoliko dugo koliko je potrebno ili onoliko dugo koliko je propisano zakonom.

Ispitanici

Svi oni koji traže kontakt s nama putem komunikacijskih kanala koje pružamo pogođeni su navedenim procesima.

Telefon

Kada nas nazovete, podaci o pozivu pohranjuju se pseudonimno na odgovarajućem krajnjem uređaju i kod korištenog pružatelja telekomunikacijskih usluga. Osim toga, podaci kao što su ime i telefonski broj mogu se poslati e-poštom i pohraniti kako bi odgovorili na zahtjev. Podaci će biti izbrisani čim poslovni slučaj završi i zakonski zahtjevi to dopuste.

E-pošta

Ako komunicirate s nama putem e-pošte, podaci se mogu pohraniti na odgovarajući uređaj (računalo, prijenosno računalo, pametni telefon,...), a podaci se mogu pohraniti na poslužitelj e-pošte. Podaci će biti izbrisani čim poslovni slučaj završi i zakonski zahtjevi to dopuste.

Mrežni obrasci

Ako komunicirate s nama putem online obrasca, podaci će biti pohranjeni na našem web poslužitelju i, ako je potrebno, proslijeđeni na e-mail adresu od strane nas. Podaci će biti izbrisani čim poslovni slučaj završi i zakonski zahtjevi to dopuste.

Obrada podataka temelji se na sljedećim pravnim osnovama:

 • GDPR (pristanak): dajete nam privolu za pohranu vaših podataka i njihovo daljnje korištenje u svrhe povezane s poslovnim slučajem;
 • b GDPR (ugovor): Postoji potreba za izvršenjem ugovora s vama ili izvršiteljem obrade kao što je.dem davatelj telefonskih usluga ili moramo obraditi podatke za predugovorne aktivnosti, kao što je priprema ponude;
 • f GDPR (Legitimni interesi): Želimo voditi upite kupaca i poslovnu komunikaciju u profesionalnom okviru. U tu svrhu potrebni su određeni tehnički sadržaji kao što su programi e-pošte, Exchangeovi poslužitelji i mobilni operateri kako bi mogli učinkovito upravljati komunikacijom.

Sažetak kolačića Ispitanici: Posjetitelji web stranice
Svrha: ovisno o odgovarajućem kolačiću. Više detalja možete pronaći u nastavku ili kod proizvođača softvera koji postavlja kolačić.
Obrađeni podaci: Ovisi o korištenom kolačiću. Više detalja možete pronaći u nastavku ili kod proizvođača softvera koji postavlja kolačić.
Razdoblje pohrane: ovisno o odgovarajućem kolačiću, može varirati od sati do godina
Pravna osnova: čl. 6 st. 1 lit. GDPR (pristanak), čl. 6 st. 1 lit.f GDPR (legitimni interesi)

Što su kolačići?

Naša web stranica koristi HTTP kolačiće za pohranu podataka specifičnih za korisnika.
U nastavku objašnjavamo što su kolačići i zašto se koriste kako biste bolje razumjeli sljedeća pravila o privatnosti.

Kad god pregledavate Internet, koristite preglednik. Poznati preglednici uključuju Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer i Microsoft Edge. Većina web stranica pohranjuje male tekstualne datoteke u vaš preglednik. Te se datoteke nazivaju kolačićima.

Jedna stvar se ne može poreći: kolačići su stvarno korisni pomagači. Gotovo sve web stranice koriste kolačiće. Točnije, to su HTTP kolačići, jer postoje i drugi kolačići za druga područja primjene. HTTP kolačići su male datoteke koje naša web stranica pohranjuje na vaše računalo. Te se datoteke kolačića automatski smještaju u mapu kolačića, "mozak" vašeg preglednika. Kolačić se sastoji od imena i vrijednosti. Prilikom definiranja kolačića mora se navesti i jedan ili više atributa.

Kolačići pohranjuju određene korisničke podatke o vama, kao što su jezične ili osobne postavke stranice. Kada ponovno posjetite našu web stranicu, vaš preglednik prenosi podatke "povezane s korisnikom" natrag na našu web stranicu. Zahvaljujući kolačićima, naša web stranica zna tko ste i nudi vam postavku na koju ste navikli. U nekim preglednicima svaki kolačić ima svoju datoteku, u drugima, kao što je Firefox, svi kolačići pohranjuju se u jednu datoteku.

Sljedeća grafika prikazuje moguću interakciju između web preglednika, kao što je Chrome, i web poslužitelja. Web preglednik traži web stranicu i prima kolačić natrag s poslužitelja, koji preglednik ponovno koristi čim se zatraži druga stranica.

Postoje kolačići prve strane i kolačići treće strane. Kolačiće prve strane izrađuje izravno naša web stranica, kolačiće trećih strana stvaraju partnerske web stranice (npr. Google Analytics). Svaki kolačić mora se procijeniti pojedinačno, jer svaki kolačić pohranjuje različite podatke. Vrijeme isteka kolačića također varira od nekoliko minuta do nekoliko godina. Kolačići nisu softverski programi i ne sadrže viruse, trojance ili druge "štetočine". Kolačići također ne mogu pristupiti informacijama s vašeg računala.

Na primjer, ovako mogu izgledati podaci o kolačićima:

Naziv: _ga
Vrijednost: GA1.2.1326744211.152111921361-9
Korištenje: Diferencijacija posjetitelja web stranice
Datum isteka: nakon 2 godine

Preglednik bi trebao moći podržati ove minimalne veličine:

 • Najmanje 4096 bajtova po kolačiću
 • Najmanje 50 kolačića po domeni
 • Ukupno najmanje 3000 kolačića

Pitanje koje kolačiće posebno koristimo ovisi o korištenim uslugama i pojašnjeno je u sljedećim odjeljcima Politike privatnosti. U ovom trenutku, željeli bismo ukratko razgovarati o različitim vrstama HTTP kolačića.

Postoje 4 vrste kolačića:

Osnovni kolačići
Ovi kolačići su potrebni kako bi se osigurale osnovne funkcije web stranice. Na primjer, ovi kolačići su potrebni kada korisnik stavi proizvod u košaricu, a zatim nastavi surfati na drugim stranicama i kasnije odlazi na blagajnu. Ovi kolačići ne brišu košaricu, čak i ako korisnik zatvori prozor svog preglednika.

Svrsishodni kolačići
Ovi kolačići prikupljaju podatke o ponašanju korisnika i prima li korisnik poruke o pogreškama. Osim toga, ovi kolačići se također koriste za mjerenje vremena učitavanja i ponašanja web stranice u različitim preglednicima.

Ciljani kolačići
Ovi kolačići pružaju bolje korisničko iskustvo. Na primjer, spremaju se unesena mjesta, veličine fontova ili podaci obrasca.

Oglašivački kolačići
Ovi se kolačići nazivaju i kolačićima za ciljanje. Oni služe kako bi korisniku pružili individualno prilagođeno oglašavanje. To može biti vrlo povoljno, ali i vrlo neugodno.

Obično, kada prvi put posjetite web stranicu, bit ćete upitani koju od ovih vrsta kolačića želite dopustiti. I naravno, ova odluka je također pohranjena u kolačiću.

Ako želite saznati više o kolačićima i ne bojite se tehničke dokumentacije, preporučujemo https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265, Zahtjev za komentare Radne skupine za internetsko inženjerstvo (IETF) pod nazivom "HTTP mehanizam upravljanja državom".

Svrha obrade putem kolačića

Svrha u konačnici ovisi o odgovarajućem kolačiću. Više detalja možete pronaći u nastavku ili kod proizvođača softvera koji postavlja kolačić.

Koji se podaci obrađuju?

Kolačići su mali asistenti za mnogo različitih zadataka. Nažalost, nije moguće generalizirati koji se podaci pohranjuju u kolačiće, ali ćemo vas obavijestiti o obrađenim ili pohranjenim podacima u okviru sljedeće izjave o zaštiti podataka.

Razdoblje pohrane kolačića

Razdoblje pohrane ovisi o odgovarajućem kolačiću i dalje je navedeno u nastavku. Neki se kolačići brišu nakon manje od sat vremena, drugi mogu ostati pohranjeni na računalu nekoliko godina.

Oni također imaju utjecaj na samo razdoblje skladištenja. Sve kolačiće možete ručno izbrisati u bilo kojem trenutku putem preglednika (vidi također u nastavku "Pravo na prigovor"). Nadalje, kolačići na temelju privole bit će izbrisani najkasnije nakon opoziva vašeg pristanka, pri čemu do tada nema utjecaja na zakonitost pohrane.

Pravo na prigovor – kako mogu izbrisati kolačiće?

Kako i želite li koristiti kolačiće ovisi o vama. Bez obzira na to s koje usluge ili web stranice kolačići potječu, uvijek imate mogućnost brisanja, onemogućavanja ili samo djelomičnog dopuštanja kolačića. Na primjer, možete blokirati kolačiće trećih strana, ali dopustiti sve ostale kolačiće.

Ako želite saznati koji su kolačići pohranjeni u vašem pregledniku, ako želite promijeniti ili izbrisati postavke kolačića, to možete pronaći u postavkama preglednika:

Chrome: brisanje, omogućivanje kolačića i upravljanje njima u Chromeu

Safari: upravljanje kolačićima i podacima web-mjesta pomoću preglednika Safari

Firefox: brisanje kolačića radi uklanjanja podataka koje su web stranice stavile na vaše računalo

Internet Explorer: brisanje kolačića i upravljanje njima

Microsoft Edge: brisanje kolačića i upravljanje njima

 

Ako u načelu ne želite kolačiće, možete postaviti svoj preglednik tako da vas uvijek obavještava kada treba postaviti kolačić. To vam omogućuje da za svaki pojedinačni kolačić odlučite dopuštate li kolačić ili ne. Postupak varira ovisno o pregledniku. Najbolje je potražiti upute u Googleu s pojmom za pretraživanje "Izbriši kolačiće Chrome" ili "Onemogući kolačiće Chrome" u slučaju preglednika Chrome.

Od 2009. godine postoje takozvane "smjernice za kolačiće". U njemu se navodi da pohrana kolačića zahtijeva vaš pristanak (članak 6. stavak 1. (a) GDPR). Međutim, unutar zemalja EU-a još uvijek postoje vrlo različite reakcije na te direktive. Međutim, u Austriji je ta direktiva prenesena u točku 96. stavka 3. U Njemačkoj politika o kolačićima nije prenesena kao nacionalno pravo. Umjesto toga, provedba ove Direktive u velikoj je mjeri provedena u točki 15. stavak 3.

Za strogo potrebne kolačiće, čak i ako nema pristanka. postoje legitimni interesi (članak 6. stavak 1. točka 1. točka (f) GDPR), koji su u većini slučajeva ekonomske prirode. Posjetiteljima web stranice želimo pružiti ugodno korisničko iskustvo i za to su određeni kolačići često apsolutno neophodni.

Osim ako se ne koriste apsolutno potrebni kolačići, to će se učiniti samo ako date svoj pristanak. Pravna osnova u tom pogledu je članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR.

U sljedećim odjeljcima bit ćete detaljnije obaviješteni o upotrebi kolačića ako korišteni softver koristi kolačiće.

Sažetak web-hostinga
Ispitanici: Posjetitelji web stranice
Svrha: profesionalno hosting web stranice i sigurnost rada
Obrađeni podaci: IP adresa, vrijeme posjeta web stranici, korišteni preglednik i drugi podaci. Više detalja možete pronaći u nastavku ili kod odgovarajućeg davatelja usluga web hostinga koji se koristi.

Razdoblje skladištenja: ovisno o odgovarajućem pružatelju usluga, ali obično 2 tjedna
Pravna osnova: čl. 6. stavak 1 lit.f GDPR (legitimni interesi)

Kada danas posjetite web stranice, određene informacije - uključujući osobne podatke - automatski se stvaraju i pohranjuju, uključujući i na ovoj web stranici. Te podatke treba obrađivati što je moguće štedljivije i samo s opravdanjem. Pod web stranicom mislimo na ukupnost svih web stranica na domeni, odnosno sve od početne stranice (početne stranice) do posljednje podstranice (poput ove). Pod domenom mislimo, na primjer, na beispiel.de ili musterbeispiel.com.

Ako želite pregledati web-mjesto na zaslonu, koristite program koji se naziva web preglednik. Neke web preglednike vjerojatno znate po imenu: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox i Apple Safari.

Ovaj web-preglednik mora se povezati s drugim računalom na kojem je pohranjen kod web-mjesta: web poslužiteljem. Rad web poslužitelja kompliciran je i dugotrajan zadatak, zbog čega ga obično preuzimaju profesionalni pružatelji usluga, pružatelji usluga. Oni nude web hosting i na taj način osiguravaju pouzdanu pohranu podataka web stranica bez grešaka.

Prilikom povezivanja preglednika s računalom (stolno računalo, prijenosno računalo, pametni telefon) i tijekom prijenosa podataka na i s web poslužitelja, osobni podaci mogu se obrađivati. S jedne strane, vaše računalo pohranjuje podatke, s druge strane, web poslužitelj također mora neko vrijeme pohranjivati podatke kako bi osigurao pravilan rad.

Svrhe obrade podataka su:

 1. Profesionalni hosting web stranice i osiguravanje operacije
 2. održavanje operativne i IT sigurnosti
 3. Anonimna procjena ponašanja pristupa kako bi se poboljšala naša ponuda i, ako je potrebno, za kazneni progon ili kazneni progon zahtjeva

Čak i dok posjećujete našu web stranicu, naš web poslužitelj, koji je računalo na kojem je pohranjena ova web stranica, obično automatski pohranjuje podatke kao što su

 • potpuna internetska adresa (URL) web-mjesta kojem se pristupa
 • Verzija preglednika i preglednika (npr. Chrome 87)
 • korišteni operacijski sustav (npr. Windows 10)
 • adresu (URL) prethodno posjećene stranice (URL preporuke) (npr. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • naziv glavnog računala i IP adresu uređaja s kojeg mu se pristupa (npr. COMPUTERNAME i 194.23.43.121.)
 • Datum i vrijeme
 • u datotekama, takozvanim datotekama zapisnika web-poslužitelja

U pravilu se gore navedeni podaci pohranjuju dva tjedna, a zatim automatski brišu. Te podatke ne prosljeđujemo, ali ne možemo isključiti mogućnost da vlasti mogu pregledati te podatke u slučaju nezakonitog postupanja.

Ukratko: Vaš posjet bilježi naš davatelj usluga (tvrtka koja vodi našu web stranicu na posebnim računalima (poslužiteljima), ali vaše podatke ne prosljeđujemo bez pristanka!

Zakonitost obrade osobnih podataka u kontekstu web hostinga proizlazi iz čl. 6 st. 1 lit. f GDPR (zaštita legitimnih interesa), jer je korištenje profesionalnog hostinga kod pružatelja usluga potrebno kako bi se tvrtka predstavila na internetu na siguran i jednostavan način i kako bi se po potrebi mogli nastaviti s napadima i potraživanjima od toga.

U pravilu postoji ugovor o obradi narudžbi između nas i pružatelja usluga hostinga u skladu s čl.

Sažetak pravila o privatnosti modularnih sustava web-mjesta
Ispitanici: Posjetitelji web stranice
Svrha: Optimizacija naše usluge
Obrađeni podaci: podaci kao što su tehničke informacije o upotrebi kao što su aktivnost preglednika, aktivnosti kliknog toka, toplinske karte sesije, kao i podaci za kontakt, IP adresa ili vaš zemljopisni položaj. Više detalja možete pronaći u nastavku u ovim pravilima o privatnosti i u pravilima o privatnosti pružatelja usluga.
Razdoblje pohrane: ovisi o davatelju usluga
Pravna osnova: čl. 6 st. 1 lit. f GDPR (legitimni interesi), čl.

Za našu web stranicu koristimo sustav za izradu web stranica. Modularni sustavi su posebni oblici sustava upravljanja sadržajem (CMS). Pomoću modularnog sustava operatori web stranica mogu vrlo lako i bez znanja o programiranju stvoriti web stranicu. U mnogim slučajevima web domaćini također nude modularne sustave. Korištenjem modularnog sustava, osobne podatke također možete prikupljati, pohranjivati i obrađivati. U ovom tekstu za zaštitu podataka pružamo vam opće informacije o obradi podataka putem modularnih sustava. Dodatne informacije mogu se pronaći u izjavama pružatelja usluga o zaštiti podataka.

Najveća prednost modularnog sustava je njegova jednostavnost korištenja. Želimo vam ponuditi jasnu, jednostavnu i sažetu web stranicu kojom možemo lako upravljati i održavati se - bez vanjske podrške. Modularni sustav sada nudi mnoge korisne funkcije koje također možemo koristiti bez znanja o programiranju. To nam omogućuje da dizajniramo našu web stranicu prema našim željama i ponudimo vam informativno i ugodno vrijeme na našoj web stranici.

Naravno, točno koji se podaci pohranjuju ovisi o korištenom sustavu za izradu web stranica. Svaki pružatelj usluga obrađuje i prikuplja različite podatke posjetitelja web stranice. Međutim, obično se prikupljaju tehničke informacije o upotrebi kao što su operativni sustav, preglednik, razlučivost zaslona, postavke jezika i tipkovnice, davatelji usluga hostinga i datum posjeta vašoj web stranici. Nadalje, mogu se obrađivati i podaci o praćenju (npr. aktivnost preglednika, aktivnosti kliknog toka, toplinske karte sesije itd.). Osim toga, osobni podaci se također mogu prikupljati i pohranjivati. To su obično podaci za kontakt kao što su adresa e-pošte, telefonski broj (ako ste ga naveli), IP adresa i podaci o zemljopisnom položaju. Koji su točno podaci pohranjeni možete pronaći u pravilima o privatnosti pružatelja usluga.

Obavijestit ćemo vas o trajanju obrade podataka u nastavku u vezi s korištenim modularnim sustavom web stranice, ako imamo dodatne informacije o tome. Detaljne informacije o tome pronaći ćete u pravilima o privatnosti davatelja usluga. Općenito, osobne podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je to apsolutno potrebno za pružanje naših usluga i proizvoda. Može se dogoditi da pružatelj usluga pohranjuje podatke od vas prema vlastitim specifikacijama, na koje nemamo utjecaja.

Uvijek imate pravo na informacije, ispravak i brisanje vaših osobnih podataka. Ako imate bilo kakvih pitanja, također možete kontaktirati odgovorne za modularnu web stranicu koja se koristi u bilo kojem trenutku. Podaci za kontakt mogu se pronaći u našim pravilima o privatnosti ili na web mjestu odgovarajućeg pružatelja usluga.

Kolačiće koje davatelji usluga koriste za svoje funkcije u pregledniku možete izbrisati, deaktivirati ili upravljati njima. Ovisno o tome koji preglednik koristite, to radi na različite načine. Međutim, imajte na umu da sve funkcije možda više neće raditi kao i obično.

Imamo legitiman interes za korištenje sustava za izradu web stranica za optimizaciju naše internetske usluge i predstavljanje na učinkovit i jednostavan način. Odgovarajuća pravna osnova za to je čl. 6. stavak 1 lit. f GDPR (Legitimni interesi). Ipak, modularni sustav koristimo samo ako ste dali svoj pristanak.

U mjeri u kojoj obrada podataka nije apsolutno potrebna za rad web stranice, podaci će se obrađivati samo na temelju vaše privole. To se posebno odnosi na aktivnosti praćenja. Pravna osnova u tom pogledu je članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR.

Ovom izjavom o zaštiti podataka pružili smo vam najvažnije opće informacije o obradi podataka. Ako želite saznati više o tome, dodatne informacije - ako su dostupne - pronaći ćete u sljedećem odjeljku ili u izjavi o zaštiti podataka pružatelja usluga.

Za našu web stranicu koristimo WordPress.com, sustav za izradu web stranica. Pružatelj usluga je američka tvrtka Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, SAD.

WordPress također obrađuje vaše podatke u SAD-u. Željeli bismo istaknuti da, prema mišljenju Europskog suda, trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može podrazumijevati različite rizike za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

WordPress koristi takozvane standardne ugovorne klauzule (= članak 46. stavak 2. i 3 GDPR) kao osnovu za obradu podataka za primatelje sa sjedištem u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, posebno u SAD-u) ili za prijenos podataka u njima. Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje je dostavila Komisija EU-a i namijenjeni su osiguravanju da su vaši podaci u skladu s europskim standardima zaštite podataka čak i ako su predani i pohranjeni u trećim zemljama (kao što je SAD). Kroz ove klauzule WordPress se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako su podaci pohranjeni, obrađeni i upravljani u SAD-u. Te se klauzule temelje na provedbenoj odluci Europske komisije. Rezoluciju i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Sporazumi o obradi podataka, koji odgovaraju standardnim ugovornim klauzulama, mogu se pronaći pod https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Više o podacima koji se obrađuju korištenjem WordPress.com možete saznati u pravilima o privatnosti na https://automattic.com/de/privacy/.

U skladu sa zakonom Europske unije o zaštiti podataka imate pravo dobiti informacije o svojim podacima, ažurirati ih, izbrisati ili ograničiti. Pomoću dodatka preglednika možete onemogućiti Google Analytics JavaScript (ga.js, analitika.js, dc.js) kako biste spriječili Google Analytics da koristi vaše podatke. Dodatak preglednika možete preuzeti i instalirati s https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Imajte na umu da ovaj dodatak deaktivira samo prikupljanje podataka od strane Google Analyticsa.

Ako općenito želite deaktivirati, izbrisati ili upravljati kolačićima, odgovarajuće poveznice na odgovarajuće upute najpopularnijih preglednika pronaći ćete u odjeljku "Kolačići".

Za upotrebu Google Analyticsa potreban je vaš pristanak koji smo dobili pomoću skočnog prozora kolačića. GDPR (pristanak), ova privola predstavlja pravnu osnovu za obradu osobnih podataka, kao što se može dogoditi kada se prikuplja alatima za web analitiku.

Osim pristanka, imamo legitiman interes za analizu ponašanja posjetitelja web stranica i na taj način tehnički i ekonomski poboljšanje naše ponude. Uz pomoć Google Analyticsa otkrivamo pogreške na web mjestu, možemo identificirati napade i poboljšati profitabilnost. Pravna osnova za to je čl. 6. stavak 1 lit. f GDPR (Legitimni interesi). Ipak, Google Analytics upotrebljavamo samo ako ste dali svoj pristanak.

Google također obrađuje vaše podatke u SAD-u. Željeli bismo istaknuti da, prema mišljenju Europskog suda, trenutno ne postoji odgovarajuća razina zaštite za prijenos podataka u SAD. To može podrazumijevati različite rizike za zakonitost i sigurnost obrade podataka.

Kao osnova za obradu podataka za primatelje sa sjedištem u trećim zemljama (izvan Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, posebno u SAD-u) ili za prijenos podataka u njima, Google upotrebljava takozvane standardne ugovorne klauzule (= članak 46. stavak 2. i 3. GDPR-a). Standardne ugovorne klauzule (SCC) predlošci su koje je dostavila Komisija EU-a i namijenjeni su osiguravanju da su vaši podaci u skladu s europskim standardima zaštite podataka čak i ako su predani i pohranjeni u trećim zemljama (kao što je SAD). Putem tih klauzula Google se obvezuje pridržavati se europske razine zaštite podataka prilikom obrade vaših relevantnih podataka, čak i ako se podaci pohranjuju, obrađuju i njima se upravlja u SAD-u. Te se klauzule temelje na provedbenoj odluci Europske komisije. Rezoluciju i odgovarajuće standardne ugovorne klauzule možete pronaći ovdje: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Uvjeti obrade podataka google adsa, koji su u skladu sa standardnim ugovornim klauzulama i primjenjuju se i na Google Analytics, mogu se pronaći pod https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Nadamo se da smo vam uspjeli pružiti najvažnije informacije o obradi podataka od strane Google Analyticsa. Ako želite saznati više o usluzi praćenja, preporučujemo ove dvije veze: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ i https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sažetak pravila o privatnosti na društvenim mrežama
Ispitanici: Posjetitelji web stranice
Namjena: Prezentacija i optimizacija naše usluge, kontakt s posjetiteljima, zainteresiranim stranama i sl., oglašavanje
Obrađeni podaci: podaci kao što su telefonski brojevi, adrese e-pošte, podaci za kontakt, podaci o ponašanju korisnika, podaci o vašem uređaju i vašoj IP adresi.
Više detalja možete pronaći u korištenom alatu za društvene medije.
Razdoblje pohrane: ovisno o korištenim platformama društvenih medija
Pravna osnova: čl. 6 st. 1 lit. GDPR (pristanak), čl. 6. stavak 1 lit. f GDPR (legitimni interesi)

Osim na našoj web stranici, aktivni smo i na raznim platformama društvenih medija. Podaci korisnika mogu se obrađivati tako da se možemo posebno obratiti korisnicima koji su zainteresirani za nas putem društvenih mreža. Osim toga, elementi platforme društvenih medija također mogu biti ugrađeni izravno u našu web stranicu. To je slučaj, na primjer, ako kliknete na takozvani društveni gumb na našoj web stranici i preusmjerete se izravno na našu prisutnost na društvenim mrežama. Takozvani društveni mediji ili društveni mediji odnose se na web stranice i aplikacije putem kojih registrirani članovi mogu proizvoditi sadržaj, razmjenjivati sadržaj otvoreno ili u određenim grupama i umrežavati se s drugim članovima.

Zašto koristimo društvene medije?

Godinama su platforme društvenih medija mjesto gdje ljudi komuniciraju i povezuju se na mreži. Svojom prisutnošću na društvenim mrežama svoje proizvode i usluge možemo približiti zainteresiranim stranama. Elementi društvenih medija integrirani na našoj web stranici pomažu vam da brzo i bez komplikacija prijeđete na naš sadržaj na društvenim mrežama.

Podaci pohranjeni i obrađeni korištenjem kanala društvenih medija imaju primarnu svrhu mogućnosti provođenja web analiza. Cilj ovih analiza je biti u mogućnosti razviti točnije i osobnije marketinške i reklamne strategije. Ovisno o vašem ponašanju na platformi društvenih medija, procijenjeni podaci mogu se koristiti za donošenje odgovarajućih zaključaka o vašim interesima i stvaranje takozvanih korisničkih profila. To također omogućuje platformama da vam predstave oglase po mjeri. U većini slučajeva kolačići su postavljeni u vašem pregledniku u tu svrhu, koji pohranjuju podatke o vašem ponašanju korištenja.

U pravilu pretpostavljamo da ostajemo odgovorni prema zakonu o zaštiti podataka, čak i ako koristimo usluge platforme društvenih medija. Međutim, Sud Europske unije presudio je da u određenim slučajevima operater platforme društvenih medija može biti zajednički odgovoran s nama u smislu čl. U mjeri u kojoj je to slučaj, to posebno ističemo i radimo na temelju odgovarajućeg sporazuma. Suština sporazuma zatim se reproducira u nastavku na zahvaćenoj platformi.

Imajte na umu da se pri korištenju platformi društvenih medija ili naših ugrađenih elemenata podaci od vas mogu obrađivati i izvan Europske unije, jer su mnogi kanali društvenih medija, poput Facebooka ili Twittera, američke tvrtke. Kao rezultat toga, možda više nećete moći tako lako tražiti ili provoditi svoja prava u vezi sa svojim osobnim podacima.

Koji se točno podaci pohranjuju i obrađuju ovisi o odgovarajućem pružatelju platforme društvenih medija. Ali obično su to podaci kao što su telefonski brojevi, adrese e-pošte, podaci koje unosite u obrazac za kontakt, korisnički podaci poput gumba koje kliknete, tko vam se sviđa ili koga pratite, kada ste posjetili koje stranice, informacije o vašem uređaju i vašoj IP adresi. Većina tih podataka pohranjuje se u kolačiće. Pogotovo ako i sami imate profil na posjećenom kanalu društvenih medija i prijavljeni ste, podaci se mogu povezati s vašim profilom.

Svi podaci prikupljeni putem platforme društvenih medija također se pohranjuju na poslužiteljima pružatelja usluga. Dakle, samo pružatelji usluga imaju pristup podacima i mogu vam dati odgovarajuće informacije ili izvršiti promjene.

Ako želite točno znati koje podatke pohranjuju i obrađuju pružatelji društvenih medija i kako se možete usprotiviti obradi podataka, trebali biste pažljivo pročitati odgovarajuću izjavu o zaštiti podataka tvrtke. Čak i ako imate pitanja o pohrani podataka i obradi podataka ili želite ostvariti odgovarajuća prava, preporučujemo da se izravno obratite davatelju usluga.

Obavijestit ćemo vas o trajanju obrade podataka u nastavku, ako imamo dodatne informacije. Na primjer, platforma društvenih medija Facebook pohranjuje podatke dok više nisu potrebni za vlastitu svrhu. Međutim, podaci o kupcima koji se uspoređuju s vašim korisničkim podacima izbrisat će se u roku od dva dana. Općenito, osobne podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je to apsolutno potrebno za pružanje naših usluga i proizvoda. Ako je, kao iu slučaju računovodstva, na primjer, to propisano zakonom, to se razdoblje skladištenja također može prekoračiti.

Također imate pravo i mogućnost opozvati svoj pristanak na upotrebu kolačića ili trećih strana kao što su ugrađeni elementi društvenih medija u bilo kojem trenutku. To funkcionira ili putem našeg alata za upravljanje kolačićima ili putem drugih funkcija isključivanja. Na primjer, prikupljanje podataka možete spriječiti i kolačićima upravljanjem, deaktiviranjem ili brisanjem kolačića u vašem pregledniku.

Budući da alati društvenih medija mogu koristiti kolačiće, preporučujemo i naša opća pravila o privatnosti kolačića. Da biste točno saznali koje podatke pohranjujete i obrađujete, trebali biste pročitati izjave o zaštiti podataka odgovarajućih alata.

Ako ste pristali na to da se vaši podaci obrađuju i pohranjuju integriranim elementima društvenih medija, ovaj je pristanak pravna osnova za obradu podataka (čl. 6. stavak 1. lit. GDPR). U principu, vaši će se podaci također pohraniti i obrađivati na temelju našeg legitimnog interesa (čl. 6. stavak 1 lit. f GDPR) u brzoj i dobroj komunikaciji s vama ili drugim kupcima i poslovnim partnerima. Ipak, alate koristimo samo ako ste dali svoj pristanak. Većina platformi društvenih medija također postavlja kolačiće u vašem pregledniku za pohranu podataka. Zato preporučujemo da pažljivo pročitate naš tekst o privatnosti o kolačićima i pogledate pravila o privatnosti ili pravila o kolačićima odgovarajućeg pružatelja usluga.

Informacije o određenim platformama društvenih medija mogu se pronaći u sljedećim odjeljcima, ako ih ima.

Sažetak platforme za upravljanje pristankom za kolačiće
Oboljele osobe: Posjetitelji web stranice
Svrha: Pribavljanje i upravljanje privolom na određene kolačiće, a time i na korištenje određenih alata
Obrađeni podaci: podaci za upravljanje postavljenim postavkama kolačića kao što su IP adresa, vrijeme privole, vrsta privole, pojedinačni prilozi. Više detalja možete pronaći u odgovarajućem korištenom alatu.
Razdoblje skladištenja: Ovisi o korištenom alatu, morate biti spremni na razdoblja od nekoliko godina
Pravna osnova: čl. 6 st. 1 lit. GDPR (pristanak), čl. 6. stavak 1 lit. f GDPR (legitimni interesi)

Na našoj web stranici koristimo softver Platforme za upravljanje pristankom (CMP), koji olakšava ispravno i sigurno rukovanje skriptama i kolačićima koje koristimo mi i vi. Softver automatski stvara skočni prozor kolačića, skenira i kontrolira sve skripte i kolačiće, pruža vam pristanak na kolačiće propisan zakonom o zaštiti podataka i pomaže nama i vama da pratimo sve kolačiće. Većina alata za upravljanje pristankom na kolačiće identificira i kategorizira sve postojeće kolačiće. Kao posjetitelj web stranice, sami odlučujete hoćete li i koje skripte i kolačiće dopustiti ili ne dopustiti. Sljedeća grafika prikazuje odnos između preglednika, web-poslužitelja i CMP-a.

Naš cilj je pružiti vam najbolju moguću transparentnost u području zaštite podataka. Osim toga, i mi smo zakonski obvezni to učiniti. Želimo vas što je više moguće educirati o svim alatima i svim kolačićima koji mogu pohraniti i obraditi vaše podatke. Također je vaše pravo da sami odlučite koje kolačiće prihvaćate, a koje ne. Da bismo vam pružili ovo pravo, prvo moramo točno znati koji su kolačići uopće sletjeli na našu web stranicu. Zahvaljujući alatu za upravljanje kolačićima koji redovito skenira web stranicu za sve postojeće kolačiće, znamo za sve kolačiće i možemo vam pružiti informacije o njima u skladu s GDPR-om. Zatim možete prihvatiti ili odbiti kolačiće putem sustava pristanka.

Kao dio našeg alata za upravljanje kolačićima, možete sami upravljati svakim pojedinačnim kolačićem i imati potpunu kontrolu nad pohranom i obradom vaših podataka. Izjava o vašem pristanku pohranjuje se tako da vas ne moramo ispitivati svaki put kada posjetite našu web stranicu, a također možemo dokazati vaš pristanak ako to zahtijeva zakon. To se pohranjuje u kolačiću za uključivanje ili na poslužitelju. Ovisno o pružatelju alata za upravljanje kolačićima, razdoblje pohrane pristanka na kolačiće varira. U većini slučajeva ti se podaci (kao što su pseudonimni korisnički ID, vrijeme pristanka, detaljne informacije o kategorijama kolačića ili alatima, pregledniku, podacima o uređaju) pohranjuju do dvije godine.

Obavijestit ćemo vas o trajanju obrade podataka u nastavku, ako imamo dodatne informacije. Općenito, osobne podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je to apsolutno potrebno za pružanje naših usluga i proizvoda. Podaci pohranjeni u kolačićima pohranjuju se na različita vremenska razdoblja. Neki se kolačići brišu nakon napuštanja web stranice, drugi se mogu pohraniti u vašem pregledniku nekoliko godina. Točno trajanje obrade podataka ovisi o korištenom alatu, najčešće biste trebali biti spremni za razdoblje pohrane od nekoliko godina. U odgovarajućim izjavama o zaštiti podataka pojedinačnih pružatelja usluga obično ćete dobiti precizne informacije o trajanju obrade podataka.

Također imate pravo i mogućnost opozvati svoj pristanak na korištenje kolačića u bilo kojem trenutku. To funkcionira ili putem našeg alata za upravljanje kolačićima ili putem drugih funkcija isključivanja. Na primjer, prikupljanje podataka možete spriječiti i kolačićima upravljanjem, deaktiviranjem ili brisanjem kolačića u vašem pregledniku.

Za informacije o određenim alatima za upravljanje kolačićima pogledajte sljedeće odjeljke, ako ih ima.

Ako pristanete na kolačiće, vaši osobni podaci obrađivat će se i pohranjivati putem ovih kolačića. Ako nam je dopušteno koristiti kolačiće uz vaš pristanak (članak 6 .1. (a) GDPR), ovaj pristanak je također pravna osnova za upotrebu kolačića ili obradu vaših podataka. Kako biste mogli upravljati pristankom na kolačiće i omogućiti vam da date svoj pristanak, koristi se softver platforme za upravljanje pristankom za kolačiće. Korištenje ovog softvera omogućuje nam učinkovito upravljanje web stranicom u skladu sa zakonom, što predstavlja legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR).

Sažetak raznih pravila o privatnosti
Ispitanici: Posjetitelji web stranice
Svrha: da biste poboljšali korisničko iskustvo
Obrađeni podaci: Koji se podaci obrađuju uvelike ovise o korištenim uslugama. U većini slučajeva to je IP adresa i / ili tehnički podaci. Više detalja možete pronaći u odgovarajućim korištenim alatima.
Razdoblje pohrane: ovisno o korištenim alatima
Pravna osnova: čl. 6 st. 1 lit. GDPR (pristanak), čl. 6. stavak 1 lit. f GDPR (legitimni interesi)

Kategorija "Ostalo" uključuje one usluge koje se ne uklapaju u jednu od gore navedenih kategorija. To su obično razni dodaci i integrirani elementi koji poboljšavaju našu web stranicu. U pravilu se te funkcije dobivaju od pružatelja usluga trećih strana i integriraju u našu web stranicu. Na primjer, to su usluge pretraživanja weba kao što su Algolia Place, Giphy, Programabilna tražilica.

S našom web stranicom želimo vam ponuditi najbolju web stranicu u našoj industriji. Dugo vremena web stranica nije bila samo posjetnica za tvrtke. Umjesto toga, to je mjesto koje će vam pomoći da pronađete ono što tražite. Kako bismo našu web stranicu učinili još zanimljivijom i korisnijom za vas, koristimo razne usluge trećih strana.

Kad god se elementi integriraju u našu web stranicu, vaša IP adresa bit će prenesena odgovarajućem pružatelju usluga, pohranjena i obrađena tamo. To je potrebno jer u protivnom sadržaj neće biti poslan vašem pregledniku i stoga neće biti prikazan u skladu s tim. Davatelji usluga mogu koristiti i pikselne oznake ili web-pratilice. To su male grafike na web stranicama koje snimaju datoteku zapisnika i također mogu stvoriti analize ove datoteke. S dobivenim informacijama pružatelji usluga mogu poboljšati vlastite marketinške mjere. Osim pikselnih oznaka, takve informacije (poput gumba koji kliknete ili kada posjetite koju stranicu) također se mogu pohraniti u kolačiće. Osim analitičkih podataka o vašem ponašanju na webu, u njemu se mogu pohraniti i tehničke informacije poput vrste vašeg preglednika ili operativnog sustava. Neki pružatelji usluga također mogu povezati dobivene podatke s drugim internim uslugama ili s pružateljima trećih strana. Svaki pružatelj usluga održava različito rukovanje vašim podacima. Stoga preporučujemo da pažljivo pročitate izjave o privatnosti odgovarajućih usluga. U načelu ulažemo sve napore da koristimo samo usluge koje su vrlo oprezne s pitanjem zaštite podataka.

Obavijestit ćemo vas o trajanju obrade podataka u nastavku, ako imamo dodatne informacije. Općenito, osobne podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je to apsolutno potrebno za pružanje naših usluga i proizvoda.

Ako zatražimo vašu privolu, a vi također pristanete na naše korištenje usluge, to je pravna osnova za obradu vaših podataka (čl. 6. stavak 1 lit. GDPR).  Osim pristanka, imamo legitiman interes za analizu ponašanja posjetitelja web stranica i na taj način tehnički i ekonomski poboljšanje naše ponude. Pravna osnova za to je čl. 6. stavak 1 lit. f GDPR (Legitimni interesi). Ipak, alate koristimo samo ako ste dali svoj pristanak.

Informacije o određenim alatima potražite u sljedećim odjeljcima, ako su dostupni.